Vanessa Bryant, Kobe Bryant<br>2019 Baby2Baby Gala Presented by Paul Mitchell

Vanessa Bryant, Kobe Bryant
2019 Baby2Baby Gala Presented by Paul Mitchell